OPAKOVANÉ PLATBY

Jde o automatické strhávání měsíční platby za předplatné MĚSÍČNÍHO členství JOGA PRO ZDRAVÁ ZÁDA. (Netýká se přístupu na vždy při zakoupení licence jednorázově). Platba je fixní dle zvoleného tarifu STANDARD nebo KRÁLOVSKÁ, a je strhávána automaticky prostřednictvím zabezpečené platební brány společnosti GOPAY s.r.o. která plní mezinárodní bezpečnostní standard PCI-DSS Level 1 (jedná se o nejvyšší úroveň datové bezpečnosti ve finančním sektoru).                                                                

Dálé také kupující souhlasí se založením a parametry opakované platby.                   

O tom, že platba je založena jako opakovací, je uživatel informován v e-mailu, kterým se zaregistroval ke svému účtu. Stav objednávky také vidí v přehledu objednávek ve svém účtu, kde může opakovanou platbu zrušit kdykoli bez udání důvodu.

Kupující bude o případných změnách kontaktován vždy minimálně 7 dní předem a to na e-mail, který uvádí při registraci. Tím se rozumí změny, které vznikly v rámci původní dohody. Např. změna výše částky, změna data strhávání opakované platby, informace o začátku strhávání plateb (např. po využití free periody) a podobně. Minimálně 7 pracovních dní předem bude informován, pokud od poslední opakované platbě uběhlo více než 6 měsíců.

V případě zrušení předplatného kupujícím je třeba tuto změnu nahlásit minimálně do 3 pracovních dnů před naúčtováním, a to na emailovou adresu dotazy@jak-na-bolava-zada.cz

Maximální výše jednorázové účtované platby je dána ceníkovou cenou zvoleného předplatného.